content
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

SATICI: FAMEDYA YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. adına FAbooks

  

Tel: 0538 405 79 50  info@fabooks.com.tr

 

ALICI/TÜKETİCİ

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.fabooks.com.tr alan adlı

 

internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı alışveriş ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı

 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu

 

bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

 

Teslimat, kargo aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo

 

Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın belirttiği

 

adrese yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya www.fabooks.com.tr alan adlı

 

internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin

 

tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait www.fabooks.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme

 

konusu ürünün(lerin) www.fabooks.com.tr alan adlı internet sitesinde belirtilen temel nitelikleri, satış

 

fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup

 

doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi

 

verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını

 

takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin

 

uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

 

teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış

 

sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma

 

kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir.

 

Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin)

 

teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (

 

on dört ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. E-kitap satışlarında ürün(ler) yasa ve

 

yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak

 

koşulu ile işbu 30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

 

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

 

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4- SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen

 

niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün(lerin) teslim

 

edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol

 

etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle

 

ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. 

 

4.5- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin

 

elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile

 

ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir

 

ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile

 

yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı

 

olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak

 

kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda

 

herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve

 

taahhüt eder.

 

4.7- ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir

 

Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün

 

bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde

 

kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde

 

SATICI’nın info@fabooks.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına

 

iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

 

4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi

 

olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu

 

ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle

 

yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu

 

ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan

 

kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde

 

ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

4.9- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir

 

ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,

 

garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI’ya ait adrese kargo bedeli

 

ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

 

4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim

 

edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya

 

ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal

 

düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün

 

kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen

 

yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın

 

anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim

 

edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu

 

kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer

 

alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu

 

durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde

 

bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

 

4.11- ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program,

 

yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın

 

oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt

 

eder.

 

4.12- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen

 

herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

 

yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu

 

sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde

 

kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk

 

ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri

 

sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her

 

türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.13- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin

 

geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını

 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.14- SATICI sipariş vermek için kullanılan http://www.fabooks.com.tr alan adlı internet sitesinin kullanılması

 

nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç

 

olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) kendisine veya

 

gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten

 

itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin

 

sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine

 

ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer

 

sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma

 

hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) işleyişine, teknik özelliklerine ve

 

kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda

 

detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak

 

zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine

 

ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini

 

takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini

 

ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda

 

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını

 

kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre

 

cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması

 

halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürünün(lerin

 

Aras Kargo firması (Aras Kargo ’ya www.araskargo.com ’dan ulaşabilirsiniz.)

 

aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin (ürün kusurlu değil ise kargo parasını alıcı öder) vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da

 

ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

 

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

 

FAMEDYA YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

 

Nurtepe  mah. Dargın sok. No:15 Zemin Kat Nurtepe Kağıthane İstanbul 

Tel: 0538 405 79 50 

 

info@fabooks.com.tr

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya

 

sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin

 

sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin

 

sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

 

olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin

 

sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün

 

olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları

 

açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf

 

malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

 

yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

 

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş

 

zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

 

gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan

 

hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

 

18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş

 

yapamaz.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret

 

Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti

 

satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici

 

Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu

 

mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

 

Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

SATICI

 

FAMEDYA YAYINCILIK VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. adına FAbooks

 

ALICI/TÜKETİCİ